J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 67

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1878-04-05 J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen skriver begejstret, at han har nu set Harald Jerichaus store billede fra Sardes. Han var på Charlotten... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-04-15 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om kongens rescript og oprettelsen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederikborg Slot. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-04-19 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om indretningen af Frederiksborg Slot, og nogle forbilleder for kaminer. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-04-20 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig Om gavebrevet vedrørende Frederiksborg Slot. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-04-23 J. C. Jacobsen J. Wulff Afskedigelse af J. Wulff og ansættelse af A. v. Kühle Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-05-13 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om tilladelse til at opføre nye arbejdsværelser til Carlsberg Laboratorium. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-06-01 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om kopieringen af Bayeuxtapetet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-06-02 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig J. C. Jacobsen skriver til Madvig om tillæget til Carlsbergfondets statutter. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-06-02 J. C. Jacobsen Hans Peter Barfod J. C. Jacobsen afslår at støtte restaureringen af Aalborg Kloster Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-06-07 J. C. Jacobsen Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-06-13 J. C. Jacobsen J. Wulff J. C. Jacobsen accepterer Wulffs opsigelse og ønsker ham held og lykke hos Wibroe i Helsingør. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-06-16 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om honorar til Hr Friis og placeringen af Bayeux Tapetet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-06-25 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae J. C. Jacobsen skriver til Worsaae om dækning af rejseudgifter for medlemmerne af bestyrelsen for Frederiksborg musee... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-06-25 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om Frederiksborgmuseets formål. En note vedlagt brevet til Worsaae af samme dato. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-07-01 J. C. Jacobsen Friedrich Hermann Wolfhagen Om J. C. Jacobsens mange resultater.Scanning afventes. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-07-23 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om kopieringen af Bayeuxtapetet og portrættet af Josias Rantzau i Versailles.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-08-22 J. C. Jacobsen Pietro Krohn Om kopiering af Josias Rantzaus portræt i Versailles og busten af Pasteur til Carlsberg Laboratorium. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-09-01 J. C. Jacobsen Hans Peter Barfod J. C. Jacobsen giver Barfod tilsagn om alligevel at ville støtte renoveringen af Aalborg Kloster med 2000 kr. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-09-21 J. C. Jacobsen Louis Pasteur J. C. Jacobsen beder Pasteur om tilladelse til at lade Paul Dubois udføre en buste af ham til opstilling i Carlsberg ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-09-21 J. C. Jacobsen Pietro Krohn Om Dubois og Pasteurs buste. J. C. Jacobsen beder Pietro Krohn om at rejse til Rom og male en kopi af freskomaleriet ... Brev J. C. Jacobsens arkiv