J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 67

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1878-04-05 Kong Christian IX's reskript vedrørende Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot afskrevet af J. C. Jacobsen Reskript
1878-04-15 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om kongens rescript og oprettelsen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederikborg Slot. Brev
1878-04-19 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om indretningen af Frederiksborg Slot, og nogle forbilleder for kaminer. Brev
1878-04-20 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig Om gavebrevet vedrørende Frederiksborg Slot. Brev
1878-04-23 J. C. Jacobsen J. Wulff Afskedigelse af J. Wulff og ansættelse af A. v. Kühle Brev
1878-05-13 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om tilladelse til at opføre nye arbejdsværelser til Carlsberg Laboratorium. Brev
1878-06-01 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om kopieringen af Bayeuxtapetet. Brev
1878-06-02 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig J. C. Jacobsen skriver til Madvig om tillæget til Carlsbergfondets statutter. Brev
1878-06-02 J. C. Jacobsen Hans Peter Barfod J. C. Jacobsen afslår at støtte restaureringen af Aalborg Kloster Brev
1878-06-07 J. C. Jacobsen Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol. Brev
1878-06-13 J. C. Jacobsen J. Wulff J. C. Jacobsen accepterer Wulffs opsigelse og ønsker ham held og lykke hos Wibroe i Helsingør. Brev
1878-06-16 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om honorar til Hr Friis og placeringen af Bayeux Tapetet. Brev
1878-06-25 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om Frederiksborgmuseets formål. En note vedlagt brevet til Worsaae af samme dato. Brev
1878-06-25 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae J. C. Jacobsen skriver til Worsaae om dækning af rejseudgifter for medlemmerne af bestyrelsen for Frederiksborg musee... Brev
1878-07-01 J. C. Jacobsen Friedrich Hermann Wolfhagen Om J. C. Jacobsens mange resultater.Scanning afventes. Brev
1878-07-23 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om kopieringen af Bayeuxtapetet og portrættet af Josias Rantzau i Versailles.  Brev
1878-08-22 J. C. Jacobsen Pietro Krohn Om kopiering af Josias Rantzaus portræt i Versailles og busten af Pasteur til Carlsberg Laboratorium. Brev
1878-09-01 J. C. Jacobsen Hans Peter Barfod J. C. Jacobsen giver Barfod tilsagn om alligevel at ville støtte renoveringen af Aalborg Kloster med 2000 kr. Brev
1878-09-21 J. C. Jacobsen Louis Pasteur J. C. Jacobsen beder Pasteur om tilladelse til at lade Paul Dubois udføre en buste af ham til opstilling i Carlsberg ... Brev
1878-09-21 J. C. Jacobsen Pietro Krohn Om Dubois og Pasteurs buste. J. C. Jacobsen beder Pietro Krohn om at rejse til Rom og male en kopi af freskomaleriet ... Brev