J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 75

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1885-05-13 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg Om billeder af Carlsberg Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-05-18 Carl Jacobsen Wilhelm Feltmann Carl Jacobsen indleder brevet med at fortælle, at han har sendt gær for en uge siden. Afventer transskription.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-05-19 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg Om J. C. Jacobsens målsætning og idealer. Om Valgsproget "Arbeide og Nøjsomhed". Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-05-24 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup J. C. Jacobsen spørger om Johannes Steenstrups mening om en selvmodsigende artikel i 'Højres Ugeblad'. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-05-29 Wilhelm Feltmann Carl Jacobsen Feltmann takker CJ for tilbuddet om at sende mere ren gær. Transskriptionen afventer færdiggørelse. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-06-04 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen ønsker fru Heiberg en god rejse til Norge. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-06-08 J. C. Jacobsen Holger Drachmann J. C. Jacobsen bekræfter, at han fortsat vil støtte Holger Drachmann økonomisk. Ny scanning afventes. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-06-14 Rudolph Ferdinand Stegmann Ottilia Jacobsen Ottilias onkel, Rudolph Stegmann, skriver om sit kommende logi hos en 'fru J.B' Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-06-22 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen finder salmen "Vor Gud han er saa fast en Borg" meget passende til klokkespillet på Frederiksborg. Bre... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-06-25 J. C. Jacobsen Holger Drachmann J. C. Jacobsen begrunder, hvorfor han ønsker at støtte Holger Drachmann økonomisk og sender ham 1700 Gylden. Drachman... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-06-26 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens noter vedrørende rustninger købt til Frederiksborg Museet af J. Wild. Afventer transskription  Note J. C. Jacobsens arkiv
1885-06-27 Wilhelm Feltmann Carl Jacobsen Om Carl Jacobsens forestående rejse til Holland. Afventer korrektur. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-06-30 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen skriver om Thorvaldsens Alexanderfrise, der blev delvis ødelagt ved Chriatiansborg Slots brand i 1884,... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-07-04 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup Invitation til at tage med til Frederiksborg Slot sammen med Kühles og Agnes Bertelsen.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-07-04 J. C. Jacobsen Jean Wild Udkast til bestilling af rustninger. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-07-04 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om det gamle klokkespil og J. C. Jacobsens iver for at få lavet et nyt Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-07-11 Laura Jacobsen Carl Jacobsen Laura Jacobsen skriver fra Teplitz om sit kurophold og om et besøg i Berlin, hvor hun bl.a. var på Altes Museum. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-07-15 J. C. Jacobsen Agnes Bertelsen Rejsebrev fra Sverige. J. C. Jacobsen fortæller om sine planer, og at han må opgive at rejse til Tronhjem. Han nævner... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-07-20 Wilhelm Feltmann Carl Jacobsen Feltmann takker for modtagelsen af gær. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-07-24 J. C. Jacobsen G. von Rosen Om kopiering af malerier af berømte svenskere til Frederiksborg Slot. Brev J. C. Jacobsens arkiv