J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 195

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1885-03-07 Julius Løytved Carl Jacobsen Løytved beder CJ om at stille ham et samlet maksimumsbeløb til rådighed, så han hurtigere kan handle når, der viser s... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-09 Carl Jacobsen Laurits Tuxen Carl Jacobsen beder Laurits Tuxen, der er i gang med maleriet af Kongefamilien i Fredensborg, om at spørge prinsesse ... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-13 J. C. Jacobsen Jean Wild Afventer transskription Brev
1885-03-15 Julius Løytved Carl Jacobsen Løytveds regning for afsendelsen af 9 kasser med palmyrenske oldsager Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-16 Ferdinand Meldahl Carl Jacobsen Meldahl mener, at Carl Jacobsen har citeret ham forkert og beder om, at han trækker sin udtalelse tilbage. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-17 Emil Christian Hansen Louis Pasteur Om Emil Christian Hansens forestående rejse til Paris. Brev
1885-03-17 Carl Jacobsen Ferdinand Meldahl CJ og Meldahl er uenige om planerne for Kongens Have. Meldahl er ansvarlig for et projekt, som CJ aldeles ikke bryder... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-18 Ferdinand Meldahl Carl Jacobsen Meldahl forsvarer sine udtalelser. Sagen drejer sig om forslagene til opførelse af et nyt museumsbyggeri ved Rosenbor... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-18 Carl Jacobsen Henri Chapu Den formelle bestilling af statuen af prinsesse Alexandra. CJ beder om et skøn over hvor lang tid Chapu skal bruge på... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-18 Carl Jacobsen Ferdinand Meldahl CJ takker for et tilbud fra Meldahl om at mødes til 'en samtale' Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-19 Carl Jacobsen Jean Gautherin Ved L. Tuxens mellemkomst er det lykkedes at få en aftale med prinsesse Alexandra og kongehuset i stand. CJ håber, at... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-19 Carl Jacobsen Vilhelm Dahlerup Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-23 Carl Jacobsen Christofer Andreas Myhlenphort Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-24 Wilhelm Feltmann Carl Jacobsen Afventer færdiggørelse af transskription. Brev
1885-03-25 Julius Løytved Carl Jacobsen Løytved har afsendt 8 kasser med antikker. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-26 Carl Jacobsen Andreas Peter Weis Middagsinvitation Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-26 Sabatino De Angelis & Fils Carl Jacobsen Sabatino de Angelis sender en faktura på 340 francs Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-03-28 Henri Chapu Carl Jacobsen Chapu mener, at det vil tage 2 år at lave statuen af Alexandra. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1885-04-06 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen 'Påskebrevet' hvori J. C. takker Carl for at have sendt Theodora over med blomster og glæder sig over, at de nu kan b... Brev
1885-04-08 Julius Løytved Carl Jacobsen Løytved er stolt over at have modtage en fransk æresbevisning for sit arbejde. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv