J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 126

1885-03-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ og Meldahl er uenige om planerne for Kongens Have. Meldahl er ansvarlig for et projekt, som CJ aldeles ikke bryder s…

1885-03-18

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl forsvarer sine udtalelser. Sagen drejer sig om forslagene til opførelse af et nyt museumsbyggeri ved Rosenborg …

1885-03-18

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Den formelle bestilling af statuen af prinsesse Alexandra. CJ beder om et skøn over hvor lang tid Chapu skal bruge på a…

1885-03-18

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ takker for et tilbud fra Meldahl om at mødes til 'en samtale'

1885-03-19

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Ved L. Tuxens mellemkomst er det lykkedes at få en aftale med prinsesse Alexandra og kongehuset i stand. CJ håber, at d…

1885-03-19

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Afventer transskription

1885-03-23

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1885-03-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har afsendt 8 kasser med antikker.

1885-03-26

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Middagsinvitation

1885-03-26

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen

Sabatino de Angelis sender en faktura på 340 francs

1885-03-27

Emil Chr. Hansen

Christen Thomsen Barfoed

Hansen anmoder Barfoed om udbetaling af det rejsestipendium, han er blevet tildelt til at besøge Pasteur i Paris.Dernæs…

1885-03-28

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Chapu mener, at det vil tage 2 år at lave statuen af Alexandra.

1885-03-28

Christen Thomsen Barfoed

Emil Chr. Hansen

Barfoed underretter Hansen om, at kandidat Knudsen forlader Laboratoriet for i stedet at blive ansat på et nyt laborato…

1885-04-08

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved er stolt over at have modtage en fransk æresbevisning for sit arbejde.

1885-04-09

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beder CJ benytte en gunstig politisk lejlighed til at skaffe ham den nødvendige tilladelse til at udføre en mar…

1885-04-10

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange takker Carl Jacobsen for nogle pæne ord om teaterstykket "Hvorhen?", som ellers har fået dårlige anmeldelser.

1885-04-13

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1885-04-27

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Om opstillingen af statuen af prinsesse Alexandra med CJs skitse. CJ foreslår Chapu, at han i juli opsøger prinsessen p…

1885-04-29

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1885-04-29

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

CJ beder Rosenørn-Lehn om hjælp til at skaffe Løytved et 'permesso' således at sarkofagen fra Laodicea kan udføres.