J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 46

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1882-04-27 J. C. Jacobsen Philip Wulff Heymann J. C. Jacobsen tilbyder Heymann et godt råd vedrørende sygdom i Tuborgs øl. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-05-17 Louis Pasteur J. C. Jacobsen Louis Pasteur beder bl.a. J. C. Jacobsen om at få tilsendt billeder af af Paul Dubois' buste opstillet i Carlsberg La... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-05-19 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen skriver til Meldahl om konstruktionen af tørre mure i Museumsbygningen i Botanisk Have i København med... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-05-20 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen skriver mm Otto Baches berømte billede af de sammensvorne efter mordet på Erik Klipping i Finderup Lad... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-05-25 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om yderligere et tilskud fra J. C. Jacobsen til Prinsessefløjens færdiggørelse. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-06-02 Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen Håndskrevet kopi. #1. Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-06-02 Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen Håndskrevet kopi. #2. Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-06-12 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om et bilag til J. C. Jacobsens testamente. J. C. Jacobsen fremsender Pateurs og Renans taler i det franske akademi. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-06-13 J. C. Jacobsen Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot Afventer transskription. Afskrift af et brev Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-06-13 J. C. Jacobsen Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-06-17 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup Lykønskningsbrev i anledning af Johannes Steenstrups erhvervelse af doktorgraden (juris) Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-06-24 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup J. C. Jacobsen råder Johannes Steenstrup til et rekreationsophold og medsender en recept, formodentlig en check.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-06-29 J. C. Jacobsen Hans og Jørgen Larsen Et notat om opgravningen af lagerfade i forbindelse med opførelsen af nye lagerkældere. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-07-11 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om indbydelse til subskription til en buste af Tietgen og J. C. Jacobsens ønske om at Valdemar Irminger ville skildre... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-07-13 Louis Pasteur, Marie Pasteur J. C. Jacobsen Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-08-12 J. C. Jacobsen Erhard Kogsbølle J. C. Jacobsen forstår fultud Kogsbølles ønske om at fratræde den daglige ledelse af Alliance. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-08-29 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om vanskeligheden ved at få et møde i stand på grund af travlhed før udenlandsrejse. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-10-22 J. C. Jacobsen Philip Wulff Heymann J. C. Jacobsen skriver til Ph. Heymann om anvendelse af is og vigtigheden af at holde prisen på øl nede for at forhin... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-11-08 J. C. Jacobsen C. Nyrop J. C. Jacobsen opfordrer C. Nyrop at skrive en bog om ølbrygningens historie. Han har selv af sin far fået en del opl... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-11-22 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg Lykønskninger på 70-årsdagen og tak for den tilsendte bog.  Brev J. C. Jacobsens arkiv