J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 75

1885-05-13

J. C. Jacobsen

Johanne Luise Heiberg

Om billeder af Carlsberg

1885-05-18

Carl Jacobsen

Wilhelm Feltmann

Carl Jacobsen indleder brevet med at fortælle, at han har sendt gær for en uge siden. Afventer transskription. 

1885-05-19

J. C. Jacobsen

Johanne Luise Heiberg

Om J. C. Jacobsens målsætning og idealer. Om Valgsproget "Arbeide og Nøjsomhed".

1885-05-24

J. C. Jacobsen

Johannes Steenstrup

J. C. Jacobsen spørger om Johannes Steenstrups mening om en selvmodsigende artikel i 'Højres Ugeblad'.

1885-05-29

Wilhelm Feltmann

Carl Jacobsen

Feltmann takker CJ for tilbuddet om at sende mere ren gær. Transskriptionen afventer færdiggørelse.

1885-06-04

J. C. Jacobsen

Johanne Luise Heiberg

J. C. Jacobsen ønsker fru Heiberg en god rejse til Norge.

1885-06-08

J. C. Jacobsen

Holger Drachmann

J. C. Jacobsen bekræfter, at han fortsat vil støtte Holger Drachmann økonomisk. Ny scanning afventes.

1885-06-14

Rudolph Ferdinand Stegmann

Ottilia Jacobsen

Ottilias onkel, Rudolph Stegmann, skriver om sit kommende logi hos en 'fru J.B'

1885-06-22

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen finder salmen "Vor Gud han er saa fast en Borg" meget passende til klokkespillet på Frederiksborg. Breve…

1885-06-25

J. C. Jacobsen

Holger Drachmann

J. C. Jacobsen begrunder, hvorfor han ønsker at støtte Holger Drachmann økonomisk og sender ham 1700 Gylden. Drachmann …

1885-06-26

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens noter vedrørende rustninger købt til Frederiksborg Museet af J. Wild. Afventer transskription 

1885-06-27

Wilhelm Feltmann

Carl Jacobsen

Om Carl Jacobsens forestående rejse til Holland. Afventer korrektur.

1885-06-30

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen skriver om Thorvaldsens Alexanderfrise, der blev delvis ødelagt ved Chriatiansborg Slots brand i 1884, o…

1885-07-04

J. C. Jacobsen

Johannes Steenstrup

Invitation til at tage med til Frederiksborg Slot sammen med Kühles og Agnes Bertelsen. 

1885-07-04

J. C. Jacobsen

Jean Wild

Udkast til bestilling af rustninger.

1885-07-04

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om det gamle klokkespil og J. C. Jacobsens iver for at få lavet et nyt

1885-07-11

Laura Jacobsen

Carl Jacobsen

Laura Jacobsen skriver fra Teplitz om sit kurophold og om et besøg i Berlin, hvor hun bl.a. var på Altes Museum.

1885-07-15

J. C. Jacobsen

Agnes Bertelsen

Rejsebrev fra Sverige. J. C. Jacobsen fortæller om sine planer, og at han må opgive at rejse til Tronhjem. Han nævner e…

1885-07-20

Wilhelm Feltmann

Carl Jacobsen

Feltmann takker for modtagelsen af gær.

1885-07-24

J. C. Jacobsen

G. von Rosen

Om kopiering af malerier af berømte svenskere til Frederiksborg Slot.