J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 56

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1876-08-22 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om planlægning af møder vedrørende Carlsberg Laboratorium. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-08-25 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen skriver til Meldahl om de forventede udgifter til "Rosen" på Frederiksborg Slot. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-04 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Gjenpart af brev til Meldahl hvori J. C. Jacobsen tilbyder at betale 20,000 til restaurering af "Rosen". Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-07 J. C. Jacobsen Mathilde Ørsted J. C. Jacobsen orienterer om datoen for afsløringen af H. C. Ørsted monumentet og om sine overvejelser om placeringen... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-14 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig J. C. Jacobsen fremsender to udkast til ansøgninger til Videnskabernes Selskab og til Carlsbergfondet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-17 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om udfærdigelsen af gavebrevet til Carlsberg Laboratorium. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-17 Nathalie Zahle J. C. Jacobsen Afventer transskription. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-25 J. C. Jacobsen Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab J. C. Jacobsens henvendelse til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab vedrørende oprettelsen af Carlsberg Labor... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-25 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig Følgebrev vedrørende fundats og gavebrev stilet til Videnskabernes Selskabs formand Johan Nicolai Madvig. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-25 J. C. Jacobsen Statuter for "Carlsberg Fondet".  Publiceret i "Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet med tillæg 1-4" Fundats J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-25 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens gavebrev til Carlsbergfondet. Fundats J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-27 Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen Johanne Luise Heibergs reaktioner på Carlsbergfondets oprettelse. Hun håber, at J. C. Jacobsen må leve længe nok til ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-28 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om et møde i Videnskabernes Selskab angående sammensætningen af bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-29 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab J. C. Jacobsen Videnskabernes selskabs svar på J. C. Jacobsens henvendelse vedrørende oprettelsen af Carlsbergfondet. Publiceret i "... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-30 J. C. Jacobsen Johan Louis Ussing Om indskriften på Ørstedmonumentet og et møde med J. A. Jerichau.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876 efter 10. oktober J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Kong Christian IX's besøg og tilladelsen til at bruge splitflag Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-01 J. C. Jacobsen Mathilde Ørsted Om indvielsen af H. C. Ørsted-monumentet og om Carlsbergfondets oprettelse. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-03 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-05 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om ordlyden af statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-08 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om ordlyden i statutterne til Carlsberg Laboratorium og kong Christian IX's besøg Brev J. C. Jacobsens arkiv