J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 61

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1881-05-18 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om erhvervelsen af en samling kobberstik til Frederiksborg Slot. Brev
1881-05-24 J. C. Jacobsen Bestyrelsen for Tuborgs Bryggerier Cirkulære om prisnedsættelse Brev
1881-05-27 J. C. Jacobsen direktør Ritzau J. C. Jacobsen foreslår, at der skrives en ny veksel. Brev
1881-06-02 J. C. Jacobsen A. P. West J. C. Jacobsen undskylder sin tiltagende distraktion. Brevet handler om overtagelsen af West's trykkeri, som betaling... Brev
1881-06-08 J. C. Jacobsen Vilhelm Topsøe Afslag på at deltage i en fest for Coquelin p.g.a. et andet møde. Brev
1881-06-24 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen takker nej til invitationen til en udflugt. Han er bange for at blive forkølet. Brev
1881-06-28 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens håndskrevne vedtægter for Kjøbenhavns Bryggerforening.Afventer transskription Note
1881-06-30 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om Motley's bog Brev
1881-07-18 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om J. C. Jacobsens manglende tilstedeværelse ved forevisningen for kongehuset af 'Kongefløjen' og afsløringen af stat... Brev
1881-07-19 J. C. Jacobsen Lorenz Frølich J. C. Jacobsen undskylder overfor Frölich, at det endnu ikke har været muligt at give ham et svar på et forslag.  Brev
1881-07-20 Sophus Müller Carl Jacobsen Müller skriver fra Grækenland, at der ikke er nogen grund til at blive meget længere, da der for tiden ikke graves. H... Brev
1881-07-20 J. C. Jacobsen Michael Lunn J. C. skriver om bruddet med Carl, og han bederMichael Lunn om ikke at slå hånden af Carl. Brev
1881-07-23 J. C. Jacobsen Michael Lunn Om J. C. Jacobsens tilbud til Carl ved en frivillig afståelse af Anneksbryggeriet. Brev
1881-07-24 Michael Lunn Carl Jacobsen Om J. C. Jacobsens opsigelse af Carls lejemål. Lunn opfordrer Carl til at få en lånegaranti fra banken inden det rygt... Brev
1881-07-27 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Vredt brev om opsigelsen af lejekontrakten af bryggeriet formodentlig stilet til J. C. Jacobsen Brev
1881-08-08 J. C. Jacobsen Edvard Holm Om yderligere et gavebrev. Det har vist sig nødvendigt da Frederiksborg Slot giver underskud. Brev
1881-08-11 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om åbningen af Frederiksborg Slot for publikum. Brev
1881-08-17 J. C. Jacobsen Edvard Holm Om prioriteringen af Carlsberfondets midler. Frederiksborg Slot har den højeste. J. C. Jacobsen skriver endvidere om ... Brev
1881-08-18 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om åbningen af Frederiksborg Slot og et nyt gavebrev, der giver alle afdelinger af Carlsberfondet "et klækkeligt tils... Brev
1881-08-20 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Genpart af brev om anvendelse af midler til Kongefløjens loftsmalerier; Brev