J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 47

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1880-07-15 Laura Jacobsen Carl Jacobsen Laura Jacobsen er bekymret for Carls drikkevaner. Hun mener, at han drikker for meget! Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-07-19 Christian IX J. C. Jacobsen Brev fra Christian 9 hvori det meddeles, at man vil lade V. Bissen udføre en buste af J. C. Jacobsen til opstilling p... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-01 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Kopi af et brev om et tilbud på dekoration af kaminerne i Riddersalen på Frederiksborg Slot. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-03 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om penge til en kamin på Frederiksborg Slot. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-07 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om understøttelse af Elisabeth Jerichau Bauman. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-09 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om J. C. Jacobsens audiens hos Christian IX vedrørende en ny bevilling til Frederiksborg Slot; Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-09 J. C. Jacobsen Carl Vilhelm Lange J. C. Jacobsen skriver til generaldirektør for skattevæsenet Carl Vilhelm Lange om sine synspunkter på ølbeskatningen... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-11 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Om underskrift på 'testamentarisk disposition' Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-13 J. C. Jacobsen Christian IX J. C. Jacobsens henvendelse til Christian IX om udvidelsen af Frederiksborg Museet til også at omfatte Prinsessefløje... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-13 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om kongens accept af at udvide samlingerne Frederiksborg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-17 J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen har svært ved at give Elisabeth Jerichau gode råd med nogle ejendomsspørgsmål, som hun har stillet ham. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-20 J. E. Knock Carl Jacobsen J. E. Knock anbefaler sit møbelfirma til Carl Jacobsen.Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-25 J. C. Jacobsen Carl Vilhelm Lange Del af til Carl Vilhelm Lange (1836-88), generaldirektør for skattevæsenet om ølbeskatningsspørgsmålet. Fotokopi af b... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-26 J. C. Jacobsen Carl Vilhelm Lange Brev til Carl Vilhelm Lange, generaldirektør for skattevæsenet, om ølbeskatning.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-31 J. C. Jacobsen Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot Om udvidelsen af det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot til også at omfatte Prinsessefløjen. J. C. Jacob... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-08-31 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om åbningen af Prindsessefløjen. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-09-30 J. C. Jacobsen "Total Oversigt over Ny Carlsbergs løse Inventarium d 30/9 1880." Afventer transskription Note J. C. Jacobsens arkiv
1880-10-06 Michael Lunn Carl Jacobsen Om en grund i Valby. Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-10-08 J. C. Jacobsen Edvard Holm J. C. Jacobsen skriver til Edvard Holm om fordelingen af Carlsbergfondets midler på de enkelte afdelinger. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-10-16 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen fortæller, at han er syg. Han har haft lægeligt forbud mod at gå udenfor i en måneds tid. Brev J. C. Jacobsens arkiv