J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 47

1880-07-15

Laura Jacobsen

Carl Jacobsen

Laura Jacobsen er bekymret for Carls drikkevaner. Hun mener, at han drikker for meget!

1880-07-19

Christian IX

J. C. Jacobsen

Brev fra Christian 9 hvori det meddeles, at man vil lade V. Bissen udføre en buste af J. C. Jacobsen til opstilling på …

1880-08-01

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Kopi af et brev om et tilbud på dekoration af kaminerne i Riddersalen på Frederiksborg Slot.

1880-08-03

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om penge til en kamin på Frederiksborg Slot.

1880-08-07

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om understøttelse af Elisabeth Jerichau Bauman.

1880-08-09

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om J. C. Jacobsens audiens hos Christian IX vedrørende en ny bevilling til Frederiksborg Slot;

1880-08-09

J. C. Jacobsen

Carl Vilhelm Lange

J. C. Jacobsen skriver til generaldirektør for skattevæsenet Carl Vilhelm Lange om sine synspunkter på ølbeskatningen i…

1880-08-11

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om underskrift på 'testamentarisk disposition'

1880-08-13

J. C. Jacobsen

Christian IX

J. C. Jacobsens henvendelse til Christian IX om udvidelsen af Frederiksborg Museet til også at omfatte Prinsessefløjen.…

1880-08-13

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om kongens accept af at udvide samlingerne Frederiksborg.

1880-08-17

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen har svært ved at give Elisabeth Jerichau gode råd med nogle ejendomsspørgsmål, som hun har stillet ham.

1880-08-20

J. E. Knock

Carl Jacobsen

J. E. Knock anbefaler sit møbelfirma til Carl Jacobsen.Afventer transskription

1880-08-25

J. C. Jacobsen

Carl Vilhelm Lange

Del af til Carl Vilhelm Lange (1836-88), generaldirektør for skattevæsenet om ølbeskatningsspørgsmålet. Fotokopi af bre…

1880-08-26

J. C. Jacobsen

Carl Vilhelm Lange

Brev til Carl Vilhelm Lange, generaldirektør for skattevæsenet, om ølbeskatning. 

1880-08-31

J. C. Jacobsen

Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot

Om udvidelsen af det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot til også at omfatte Prinsessefløjen. J. C. Jacobse…

1880-08-31

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om åbningen af Prindsessefløjen.

1880-09-30

J. C. Jacobsen

"Total Oversigt over Ny Carlsbergs løse Inventarium d 30/9 1880." Afventer transskription

1880-10-06

Michael Lunn

Carl Jacobsen

Om en grund i Valby. Afventer transskription

1880-10-08

J. C. Jacobsen

Edvard Holm

J. C. Jacobsen skriver til Edvard Holm om fordelingen af Carlsbergfondets midler på de enkelte afdelinger.

1880-10-16

J. C. Jacobsen

Johanne Luise Heiberg

J. C. Jacobsen fortæller, at han er syg. Han har haft lægeligt forbud mod at gå udenfor i en måneds tid.