J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 46

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1882-04-27 J. C. Jacobsen Philip Wulff Heymann J. C. Jacobsen tilbyder Heymann et godt råd vedrørende sygdom i Tuborgs øl. Brev
1882-05-17 Louis Pasteur J. C. Jacobsen Louis Pasteur beder bl.a. J. C. Jacobsen om at få tilsendt billeder af af Paul Dubois' buste opstillet i Carlsberg La... Brev
1882-05-19 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen skriver til Meldahl om konstruktionen af tørre mure i Museumsbygningen i Botanisk Have i København med... Brev
1882-05-20 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen skriver mm Otto Baches berømte billede af de sammensvorne efter mordet på Erik Klipping i Finderup Lad... Brev
1882-05-25 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om yderligere et tilskud fra J. C. Jacobsen til Prinsessefløjens færdiggørelse. Brev
1882-06-02 Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen Håndskrevet kopi. #1. Afventer transskription Brev
1882-06-02 Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen Håndskrevet kopi. #2. Afventer transskription Brev
1882-06-12 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om et bilag til J. C. Jacobsens testamente. J. C. Jacobsen fremsender Pateurs og Renans taler i det franske akademi. Brev
1882-06-13 J. C. Jacobsen Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot Afventer transskription. Afskrift af et brev Brev
1882-06-13 J. C. Jacobsen Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot Brev
1882-06-17 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup Lykønskningsbrev i anledning af Johannes Steenstrups erhvervelse af doktorgraden (juris) Brev
1882-06-24 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup J. C. Jacobsen råder Johannes Steenstrup til et rekreationsophold og medsender en recept, formodentlig en check.  Brev
1882-06-29 J. C. Jacobsen Hans og Jørgen Larsen Et notat om opgravningen af lagerfade i forbindelse med opførelsen af nye lagerkældere. Brev
1882-07-11 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om indbydelse til subskription til en buste af Tietgen og J. C. Jacobsens ønske om at Valdemar Irminger ville skildre... Brev
1882-07-13 Louis Pasteur, Marie Pasteur J. C. Jacobsen Afventer transskription Brev
1882-08-12 J. C. Jacobsen Erhard Kogsbølle J. C. Jacobsen forstår fultud Kogsbølles ønske om at fratræde den daglige ledelse af Alliance. Brev
1882-08-29 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om vanskeligheden ved at få et møde i stand på grund af travlhed før udenlandsrejse. Brev
1882-10-22 J. C. Jacobsen Philip Wulff Heymann J. C. Jacobsen skriver til Ph. Heymann om anvendelse af is og vigtigheden af at holde prisen på øl nede for at forhin... Brev
1882-11-08 J. C. Jacobsen C. Nyrop J. C. Jacobsen opfordrer C. Nyrop at skrive en bog om ølbrygningens historie. Han har selv af sin far fået en del opl... Brev
1882-11-22 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg Lykønskninger på 70-årsdagen og tak for den tilsendte bog.  Brev